Paragnosten | Helderzienden | Waarzeggers | Helderziende

Vlag Nederland 0909-8333 € 0,90 cpm Credits Credits € 0,90 cpm


Sinds ongeveer 1600 is de tarot in wezen verbreid in de vorm zoals we die tegenwoordig kennen. Hij bestaat uit 78 kaarten, die in twee groepen verdeeld zijn: 22 kaarten van de Grote Arcana (Latijn voor 'geheimenissen' , enkelvoud: arcanum), ook wel troeven genoemd, en 56 kaarten van de Kleine Arcana. De 56 Kleine Arcana zijn weer over vier kleuren verdeeld, zoals dat ook van andere wijdverbreide kaartspellen bekend is. Als kleur of reeks geldt hier het symbool dat alle kaarten van elk van de vier series gemeen hebben. De symbolen van de tarot komen als volgt overeen met de tegenwoordige speelkaarten:

Tarot Nederlandse speelkaarten
   
Staven Klaveren
Zwaarden Schoppen
Bekers Harten
Schijven Ruiten

De Kaartlegger

De betrokken personen bij het leggen en lezen (of duiden) van de kaart zijn de Tarotist en de vraagsteller. De Tarotist legt en interpreteert de kaarten voor de vraagsteller. De Tarotist kan de kaarten voor de vraagsteller kiezen of haar/hem zelf laten kiezen. U kunt aan de Tarot vrijwel alles vragen, in het bijzonder als de vragen beginnen met hoe, wanneer, waarom, wat of wie. Over innerlijke en uiterlijke omstandigheden, over valkuilen en te leren lessen. Vragen waarop alleen met een ja of nee kan volgen, zijn antwoorden die de Tarot niet kan geven. Het lezen van de kaarten wordt gebruikt om antwoorden te krijgen op vragen op allerlei gebied. De antwoorden moeten leiden tot meer inzicht in onszelf en in de wereld om ons heen.


bovenbalk
middenbalk
onderbalk

Om meteen naar onze consulenten te gaan klik hier


Onze voordelen

  • U krijgt een rechtstreekse verbinding.
  • Wij zijn iedere dag telefonisch bereikbaar.
  • Consulenten met ruime ervaring op paranormaal gebied.
  • U krijgt een hoogwaardig en professioneel consult.
  • Een fotoreading is mogelijk.
  • Discretie is voor u verzekerd.